Αναμνηστικό ΤΡ 01

Τρόπαιο γενικού θέματος στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το θέμα / άθλημα της επιλογής σας. Υψος 26 εκ.