Κύπελλο MS/001

Κύπελλο με θέση για σημα διαμ. 2,5 εκ Διατίθεται με Υ33 εκ. και διαμ.14εκ.,

Υ28εκ. και διαμ. 12εκ.

και      Υ23εκ. και διαμ. 10εκ.