Κύπελλο MS/005

Κύπελλο με θέση για σήμα διαμ. 2,5εκ.Διατίθεται στα μεγέθη Υ31εκ.και διαμ. 14εκ.

Υ28εκ. και διαμ.12εκ.

Υ25εκ. και διαμ. 10εκ.

Υ24,5 και διαμ. 10εκ.