Κύπελλο MS/006

Κύπελλο με θέση για σήμα διαμ. 2,5 εκ. Διατίθεται στις διαστ. Υ31εκ. και διαμ. 14εκ.

Υ26εκ. και διαμ.12εκ.

Υ25εκ. και διαμ. 10εκ.