Κύπελλο MS/007

Κύπελλο με θέση για σήμα 2,5εκ. Διατίθεται στα μεγέθη Υ35 εκ. και διαμ. 14εκ.

Υ31εκ. και διαμ. 12εκ.

Υ27εκ. και διαμ. 10εκ.